Kontaktujte nás

Kontakt

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza
A. Žarnova 860/5
971 01 Prievidza

IČO: 36121231
DIČ: 2021654932
Právna forma: Občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: SK29 1100 0000 0029 2384 7508

TELEFÓN

+421 902 202 898

E-MAIL

skautiprievidza@gmail.com

Neváhajte nám napísať

Našu klubovňu nájdete na
T. Vansovej 16 v Prievidzi

Návrat hore